20 Ekim 2021 Çarşamba

Sıkça Sorulan Sorular

16305 defa okundu

1.KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAĞIM ?

Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler ders kaydını internet aracılığı ile yenileyebilirler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Sabah Katkı Payını ödeyen öğrenciler öğleden sonra, öğleden sonra ödeyen öğrenciler ise ertesi gün sabah kayıtlarını internet aracılığı ile yapabilirler.

2.KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİMİ ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ZAMANINDA YAPTIRAMADIM, NE YAPMAM GEREKİR?

Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ekle/sil haftasında tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 (bir) aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretlerini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

3.EKLE/SİL HAFTASI NE DEMEKTİR?

Eğitim-Öğretimin başlamasından sonraki üçüncü haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanının onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz.

4.KAYDIMI NASIL DONDURABİLİRİM?

Mazeretiniz sebebi ile (sağlık, ekonomik, ailevi v.b.) eğitiminize bir süre ara vermeniz gerekiyor ise bunu bir dilekçe ve ekli belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına ,Yüksekokul Müdürlüklerine dönemin başlamasından itibaren 15 gün içinde başvurmanız gerekir. Bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Fakülte / Yüksek Okul uygun gördüğü taktirde eğitim ücretinin yanı sıra ödenmesi koşulu ile kaydınız dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

5.KAYDIMI SİLDİRMEK İSTİYORUM NELER YAPMALIYIM ?

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile ayrılmak istemesi durumunda fakülte / yüksek okul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi öğrenci işlerinden alacağı bir ilişik kesme formunu ilgili yerlere imzalattıktan sonra kimlik ve pasosunu teslim etmesi gerekmektedir.

6.AKADEMİK DANIŞMAN ÖĞRENCİLERE HANGİ KONULARDA YARDIMCI OLUR?

Eğitim- Öğretim konularında karşılaşılacak sorunların çözümünde yardımcı olur. Kayıt yaptırdığınız yarıyılda alacağınız dersleri birlikte belirlersiniz, okul ve diğer konularda belirli zaman dilimleri size yardımcı olur.

7.GENEL NOT ORTALAMAM 2,50 ÜSTTEN DERS ALIP OKULUMU ERKEN BİTİREBİLİR MİYİM?

Yeni yönetmeliğe göre GNO'nuz 2.50'nin üzerinde ise, danışmanınızın önerisi, Bölüm Başkanınızın onayı ile almakta olduğunuz derslerle birlikte 50 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde üstten ders alabilirsiniz.

8.YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN FAKÜLTELER ve BÖLÜMLERİ HANGİLERİDİR?

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLER:

Tıp Fakültesi :
Tıp

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :
İşletme
İşletme II. Öğretim

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi :
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği II.Öğretim
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği II. Öğretim
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği II.Öğretim
Gıda Mühendisliği

Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği

Teknik Eğitim Fakültesi :
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği II. Öğretim
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Ziraat Fakültesi :
Ziraat Mühendisliği

İlahiyat Fakültesi :
İlahiyat

Isparta Meslek Yüksekokulu :
Turizm ve Otel İşletmeciliği

Eğirdir Meslek Yüksekokulu :
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği II. Öğretim

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLER:

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi :
Su Ürünleri Mühendisliği

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi :
Şehir ve Bölge Planlama
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği II.Öğretim
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği II.Öğretim

Orman Fakültesi :
Peyzaj Mimarlığı

Güze Sanatlarl Fakültesi :
Resim (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Grafik(2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Geleneksel Türk El Sanatları (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Sahne Sanatları (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Seramik (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Müzik (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
Tekstil Tasarımı (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)


9.HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF SAYILMAM İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?

Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 başarı notu sağlayan öğrenciler ve Uluslar arası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen TOEFL ve/veya IELTS sınavlarından en az 60 eşdeğer puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

10.HAZIRLIK SINIFINDA İKİNCİ YILIMDA DA BAŞARILI OLAMADIĞIM ZAMAN OKULLA İLİŞİĞİM KESİLİR Mİ ?

Hazırlık sınıfında iki yıl üst üste başarısız olan veya devamsızlıktan kalanların Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programların birinci sınıflarına kayıtları yapılır, ancak bu öğrenciler öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar yabancı dil yeterlik sınavını başarmak zorundadır.

Bununla birlikte, derslere devam eden, ancak başarısız olan öğrenciler; açılması halinde yaz okulu öğretimine katılabilir.

11.ASKERLİK İŞLEMLERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt işleminden sonra doğrudan öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yapmaktadır.

12.KATKI PAYINI ÖDEMEDEN KAYIT YENİLEYEBİLİR MİYİM ?

Kayıt yenilemek için ilk önce katkı payını ödemeniz gerekir.

13.GNO, DNO VE SDNO NEDİR?

GNO, Genel Not Ortalaması : Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

DNO, Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.

SDNO, Son Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin tekrar ettiği derslerinden elde ettiği yeni notların yansıması sonucu elde edilen yeni dönem not ortalaması.

14.KOŞULLU GEÇER NEDİR?

Genel not ortalaması (GNO) 2.00 nin üstünde olan bir ogrenci icin DC ve DD notlarının geçer not sayılmasıdır.

15.ÜST YARIYILDAN DERS ALMAK İSTİYORUM, HANGİ HALLERDE ÜST YARIYILDAN DERS ALABİLİRİM?

Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyılda 36 saati aşmayacak şekilde danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile üst yarıyıldan ders alabilir.

16.DERS MUAFİYETİ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eşdeğer bir birimin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde Bölüm Başkanlığına veya Dekanlığa başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar (ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç) üst yarıyıldan ders alabilirler.

17.YABANCI DİL VE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN MUAFİYET SINAVI YAPILIYOR MU?

Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara kayıtlı öğrenciler için yabancı dil 1 ve yabancı dil 2 derslerinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
SDÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu
Telefon :+90 246 2113501
Fax: +90 246 211 34 92
E-Posta: ydyo@sdu.edu.t

Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan 70 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

18.ÜNİVERSİTEMİZDE HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 başarı notu sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

19.İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜM VE PROGRAMLARDA BAŞARISIZLIK DURUMDA UYGULANAN ESAS NEDİR?

Üniversitemiz birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören, ancak yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki eğitim öğretim yılında öğrenim programlarının birinci sınıflarına devam etme hakları olup; söz konusu isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına, başarısızlık durumunda dair herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

20.BİR DERSİN FİNALİNE GİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Bir dersin Final sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
ç) Yarıyıl/yıl içinde yapılan arasınavlara(vize) katılmak gerekir.

21.MAZERETİM NEDENİYLE ARASINAVA VEYA FİNAL SINAVINA GİREMEDİM, NE YAPMAM GEREKİR?

Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Sağlık nedeniyle alınan raporlarının;
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinin, ilgili uzmanlık alanındaki alınmış raporlarla; zorunlu durumlarda herhangi bir resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık kurulu raporları ile belgelendirilmesi gerekir.
Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; yarıyıl/yıl sonu sınav haklarını ise akademik takvimde gösterilen süre içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

22.BİR DERSİN SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDERKEN DİKKAT ETMEM GEREKEN KONULAR NELERDİR?

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlığına/ yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir.

23.BAŞARI VE BAŞARISIZLIK NASIL ÖLÇÜLÜR?

Başarılı öğrenci : GNO’su en az 2.00 olan ve (FF), (FD), (NA) ve (K) notu olmayan öğrenci başarılı sayılır.
Başarısız öğrenci :GNO'SU 2.00'nin altında olan öğrenci başarısız sayılır.

24.GENEL NOT ORTALAMAM 2.00'IN ÜZERİNDE OLMASINA RAĞMEN ORTALAMAMI YÜKSELTMEK AMACIYLA BAZI DERSLERİMİ TEKRAR ALABİLİR MİYİM?

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesindeki "Öğrenciler not yükseltme amacıyla, 14 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir.

25.MEZUN OLABİLMEM İÇİN BELLİ BİR NOT ORTALAMASINA İHTİYACIM VAR MI?

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

26.DİPLOMAMI NASIL ALABİLİRİM?

Bağlı olduğunuz Fakülte / Yüksek okulun öğrenci işlerine müracaat etmek sureti ile ilişik kesme belgesi alıp, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığına onaylatmanız gerekmektedir.Bu formla birlikte, öğrenci kimliğinizi öğrenim görmekte olduğunuz Fakülte / Yüksekokul öğrenci işlerine teslim etmek suretiyle geçici mezuniyet belgenizi alabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra Üniversite diplomanız Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma servisi tarafından basılacaktır.
Diplomanızın hazır olup olmadığını 0 246 2111931 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

27.LİSANS ÖĞRENCİSİYİM, ÖNLİSANS DİPLOMASI ALABİLİR MİYİM?

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO?sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde üniversite ile ilişiği kesilerek ünvansız ön lisans diploması verilebilir.

28.KAYDIMI SİLDİRMEK İSTİYORUM, HANGİ İŞLEMLERİ YAPMALIYIM?

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile ayrılmak istemesi durumunda fakülte / yüksek okul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi öğrenci işlerinden alacağı bir ilişik kesme formunu ilgili yerlere imzalattıktan sonra kimliğini teslim etmesi gerekmektedir.

29.DİPLOMAMI KAYBETTİM, YENİSİNİ ALMAK İÇİN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMALIYIM?

Diploma, sertifika ve uzmanlık belgesini kaybedenlere kaybedilen belge yerine geçecek bir belge düzenlenir. Diplomanın aslı ikinci kez verilmez. Bu belgeleri kaybedenler Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat edip, İstanbul, Ankara, İzmir'de yayınlanan ülke kapsamındaki bir gazetede üç gün ara ile iki defa yayınlatmak üzere (Kayıp Diploma) kayıp ilanı vermelidir. Bu ilanda belgenin türü,nereden alındığı, numarası, mezuniyet yılı, dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmamıştır yazılır. Diplomayı kaybeden kişi iki kez yayınlanan gazetelerin birer suretlerini dilekçesine ekleyerek bağlı olduğu fakülte / yüksek okul öğrenci işlerine müracaat etmelidir. Böylece kendisine diploma yerine geçen bir belge verilir.

30.ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM, HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAM GEREKİYOR?

İlk önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair bir zayi ilanı vermeniz gerekir. Gazetede çıkan zayi ilanı ile birlikte 1 adet fotoğrafla öğrenim görmekte olduğunuz Fakülte / Yüksekokul öğrenci işlerine başvurmak suretiyle öğrenci kimliğinizi ile yeniden çıkartabilirsiniz.

31.YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ NASIL BİLGİ ALABİLİRİM?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web anasayfasından öğrenebilirsiniz.

Bir öğrencinin başka bir üniversiteden Üniversitemize yatay geçiş yapabilmesi için;
a) Aldığı tüm derslerinin başarılı olması,
b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler;
a) ÖSYM Sonuç Belgesi
b) Transkript Belgesi
c) Disiplin Cezası Almadığına dair yazı..

Ayrıca Üniversitemizde bölümler arası yatay geçiş de yapılabilmektedir.

32.YAZ OKULUNUN AMACI NEDİR?
Yaz okulunun amacı alt yarıyıllardan başarılı olup, üst yarıyıldan ders almak isteyen, çeşitli nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlamaktır.

33.YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAR VE SÜRESİ NE KADARDIR?
Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri her eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilir.
Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.

34.YAZ OKULU ÜCRETLERİ NASIL VE NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Yaz Okulu ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe Teşkilatının yayınlamasından sonra yıl sonu sınavlarının bitimini takiben, yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından belirlenen saat başı ders ücretleri ve oluşturulan gruplar üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ve birimlerin öğrenci işlerinden duyurulur.

35.YAZ OKULUNDA EN FAZLA KAÇ KREDİLİK DERS ALINABİLİR?

Fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz okulunda; bir öğrenci toplam 12 (oniki) krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir ve staj ve bitirme ödevi dışındaki derslere kayıt yaptırabilir.

36.YARIYIL TEKRARI YAPMA DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLERİ ALABİLİRLER?

Yıl içinde devamı alınan ve başarısız olunan derslerin yanında akademik yetersizlik sonucu veya diğer nedenlerle alınamayan dönemlerin derslerinden yaz okuluna devam edebilirsiniz. Yaz Okulunda en fazla 12 kredi ders alabilirsiniz.

37.DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ve ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?

Üniversitemizin açmış olduğu yaz okuluna başvurmak isteyen başka üniversitelerin öğrencilerinin öncelikle kendi üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir, daha sonra üniversitemizden almak istedikleri derslerin içeriklerini ve kredi miktarlarını kendi üniversitelerinin onaylaması halinde üniversitemiz yaz okuluna devam edebilirler.

38.ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMAK İSTEDİKLERİNDE YAPMALARI GEREKENLER NELERDİR?

Başka üniversitelerden yaz okulunda ders almak isteyen Üniversitemiz öğrencileri dersi almak istedikleri Üniversiteden temin ettikleri ders içeriği ve kredisini öğrenim görmekte olduğu Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğünce onaylatması halinde başka bir üniversiteden yaz okulunda ders alabilirler.

39. YAZ OKULUNDAN BAŞKA HANGİ ŞARTLARDA DERS ALINABİLİR?

Öğrenci yaz okulunda alt yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GNO'sunun 2.50 ve üzerinde olması durumunda üst yarıyılından ders alabilir.Bu öğrencilerimiz toplam on iki krediyi aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilirler.

40. ÇİFT ANADAL YAPMAK İSTİYORUM.KOŞULLARI NELERDİR?

En erken 3. ve en geç 5. yarıyıl öğrencisi iseniz, hiç başarısız dersiniz yoksa ve GNO'nuz 3.00 ve üzeri ise ayrıca ÖSS puanınız yerleştirildiğiniz yıl çift anadal yapmayı düşündüğünüz programın puanından daha yüksek ya da eşit ise çift anadal yapabilirsiniz.

41.ÇİFT ANADAL PROGRAMINI BAŞARIYLA BİTİRİRSEM NE OLUR?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir.İkinci anadal lisan diploması haklarından da yararlanmanızı sağlar.

42.YANDAL YAPMAK İSTİYORUM.KOŞULLARI NELERDİR?
Anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyıl başında olmak.GNO'nun 2.50 ve üzeri olması.

43.YANDAL PROGRAMINI BAŞARIYLA BİTİRİRSEM NE OLUR?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.Bu sertifika diploma yerine geçmez.Bu sertifika ilgi duyduğunuz bir alanla ilgili belli sayıda kredili ders alarak başarılı olduğunuz anlamını taşır.

44.AYNI ANDA HEM ÇİFT ANADALA HEM YANDALA KAYIT YAPTIRILABİLİR Mİ?

Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yan dal programına kayıt yaptırılamaz.Ancak kendi isteğiniz ile kayıtlı olduğunuz yandal/çift anadal programında kayıt sildirerek bir diğer programa başvurabilirsiniz.

45.ÖZEL YETENEK SINAVLARI HAKKINDA NEREDEN BİLGİ ALABİLİRİM ?

Özel yetenek sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Güzel Sanatlar Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi ile görüşünüz.

GSF: 0 246 211 35 59
Sağlık Bilimleri Fakültesi:0 246 211 4753
e-mail: gsf@sdu.edu.tr

46.BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Bağıl Değerlendirme Sistemi; öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuar, ödev vs.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen bir sistemdir. Ayrıntılı bilgiyi http://oidb.sdu.edu.tr/download/yonetmelik/bagil_degerlendirme_yonergesi.doc internet adresinden alabilirsiniz.

47.FİNAL SINAVINDA ALMAM GEREKEN BİR ALT SINIR NOTU VAR MI?

Evet final sınavından en az 41 almanız gerekir. Finali 41'in altında olan öğrenciler direkt olarak FF notu alırlar.

48 .AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ KAÇ YILDIR?

2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

49.AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURDUM, NE YAPMAM GEREKİR?

Azami öğrenim süresi sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

50.ÜSTÜN BAŞARI VEYA BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar.

51.ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİK KESME NEDENLERİ NELERDİR?

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,
c) Öğrencinin 25.inci Madde de belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,
d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,
e) 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanun’unun 7. Maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

52.DİKEY GEÇİŞLE GELEN ÖĞRENCİLERİN HANGİ DURUMLARDA İLİŞİKLERİ KESİLİR?

Fakültemize dikey geçiş ile gelen öğrencilere Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program üç yarıyıl üzerinden olup, her hangi bir dersten başarısız olunduğunda öğrencinin ilişiği kesilir.

Ancak, Üniversitemiz Senatosunun 28.12.2006 tarih ve 236/10 sayılı Dikey Geçiş Yönergesinin 5/c maddesinde “……..devam koşulunu sağlamış olması kaydı ile başarısız olduğu bahar yarıyılı dersleri için ek sınav hakkından yararlanır.Ek sınav hakkı akademik takvimde gösterilen güz yarıyılı sınav dönemi içerisinde kullandırılır.”

53.AKADEMİK TAKVİMİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Her öğretim yılı başında belirlenen akademik takvimi http://http://oidb.sdu.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

54.HANGİ HALLERDE DİSİPLİN CEZASI ALINIR?

Disiplin suçları ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.Uyarma,Kınama ve Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırmayı gerektiren disiplin cezaları bulunmaktadır.Bunlardan; Öğrencilik sıfatının gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmamak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak gibi daha küçük çapta olanlar uyarmayı, Yükseköğretim kurumlarında demirbaş eşyalara kasıtlı olarak zarar vermek, izinsiz ilan asmak, kumar oynamak ve oynatmak gibi suçlar kınamayı, Yükseköğretim Kurumu içerisinde siyasi faaliyetlerde bulunmak, Törenlerde tören düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, afiş ve pankart açmak, hırsızlık yapmak gibi suçlar da okuldan uzaklaştırma cezalarını içerir.

55.ÖĞRENCİ KATKI PAYI NEDİR?

Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır.

56.KATKI KREDİSİ NEDİR?
Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.

57.BURS NEDİR?

Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

68.ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

59.YEMEK YARDIMINA NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Üniversitemiz tarafından her öğretim yılı başında yardıma muhtaç olan öğrencilere bir öğretim yılı süresince yemek yardımı yapmaktadır.Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

60.PART-TIME (KISMİ ZAMANLI) ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM, NE YAPMAM GEREKİR?

Her öğretim yılı başında kontenjan doğrultusunda part time öğrenci çalıştırılmaktadır. Part time çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

YÜKSEKOKUL TANITIMI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

AKADEMİK KADRO

İDARİ KADRO

DÖKÜMANLAR

AKTS

GALERİ

İLETİŞİM

Adres: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Birlik Mah. Atatürk Caddesi No:51 Sütçüler / Isparta

Posta kodu: 32950

Telefon: 0 246 351 29 00

Belgegeçer: 0 246 351 29 01

Elektronik posta: sutculermyo@isparta.edu.tr