Yüksekokul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Halil SÜEL  

Doç. Dr. Halil SÜEL

    Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILDIRIM

    Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 
                                                                                
 
 
Yüksekokul Sekreteri