Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sütçüler Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 17.03.1994 tarihli toplantısında görüşülerek,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca  açılmıştır.

       1994-1995 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü Orman Ürünleri Programına 40,  İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programına 40 öğrenci kontenjanı ile  eğitim-öğretime  Isparta merkez kampüste başlamış olup,  28.09.1996 tarihinden itibaren Sütçüler ilçesine taşınmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümü Orman Ürünleri Programının adı; 1995-1996 eğitim öğretim yılında Ağaç İşleri Endüstri Teknikerliği, 1999-2000 eğitim öğretim yılında Mobilya ve Dekorasyon Programı olarak değiştirilmiştir.

1998-1999 eğitim öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde İşletme, 2005-2006 eğitim öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Av ve Yaban Hayatı ile Odun Dışı Orman Ürünleri Programları 20’şer  öğrenci kontenjanı ile açılmış ve bu programların adları 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Avcılık ve Yaban Hayatı ile Ormancılık ve Orman Ürünleri olarak değiştirilmiştir.

       Süleyman Demirel Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yapan merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz’ün adının yaşatılması   amacıyla, Sütçüler Meslek Yüksekokulu adının Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07.04.2005 tarihli toplantısında görüşülerek,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddeleri uyarınca uygun görülmüştür..
          2012-2013 eğitim-öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde Lojistik, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne bağlı Maliye ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği programları 30’ar öğrenci kontenjanı ile açılmıştır.

     Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya ve Dekorasyon Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.03.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Keçiborlu Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

        Meslek Yüksekokulumuzda Maliye, Lojistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ormancılık ve Orman Ürünleri ile Avcılık ve Yaban Hayatı Programlarında eğitim öğretim faaliyeti sürdürülmekte olup,  2013 yılında Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde Ekoturizm, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağlı Posta Hizmetleri, 2018 yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı Acil Durum ve Afet Yönetimi Programları açılmış, bu programların önümüzdeki dönemlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Ek Madde 194  ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır.

       Meslek Yüksekokulumuz 11.430 m² açık alan içerisinde 3.226 m² kapalı alana sahiptir. Yüksekokul binası zemin, 1 ve 2 inci kattan oluşmaktadır. Zemin katta kazan dairesi, kütüphane, konferans salonu, yemek salonu, öğrenci kantini ve mescit bulunmakta; birinci katta amfiler, derslikler, teknik servis ve bilgisayar laboratuvarı, ikinci katta ise yönetim, idari ve akademik bürolar ve derslikler bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda kadrolu 4 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik, 9 idari personel ile 4 güvenlik görevlisi ve 3 temizlik elemanı görev yapmaktadır.