Maliye programının amacı; Maliye Bakanlığı ve diğer mali kurumlar ile sanayi ve ticaret işletmeleri için vasıflı elemanlar yetiştirerek, kurumların vergi, finans, bütçe ve muhasebe departmanlarının meslek elemanı ihtiyacını karşılamaktır.

Maliye programında eğitim süresi 2 yıldır. İsteyen öğrenciler sınavsız Açık Öğretim Fakültesi, sınavla diğer fakültelerin ilgili bölümlerinde  lisans tamamlamaları ve Mali Müşavirlik stajını tamamladıkları takdirde, Mali Müşavir unvanını alırlar. Bağımsız olarak Mali Müşavirlik yapabilirler. Bu programdan mezun olanlar Meslek Elemanı unvanını kazanırlar.

Aranan Özellikler
Maliye meslek elemanı  olmak isteyen bir kimsenin analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması; matematik, sosyoloji, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir.
Bir maliye meslek elemanı, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personel ve halkla ilişkiler içinde olduğundan sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla temasta bulunmaktan hoşlanması gereklidir.

Mezunların Kazandıklar Unvan ve Yaptıkları İşler
Maliye ön lisans eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve Maliye meslek elemanı ünvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yetenekleriyle bağlantılı olarak yönetici pozisyonlarında çalışırlar.
Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.