Programın Amacı:

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'nın amacı; öncelikle, giderek önem kazanan odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı işletmeciliği, bilimsel bir temele dayanarak yapacak; ayrıca, TC Tarım ve Orman Bakanlığının sık sık gündeme getirdiği bu özel konuda çalışan orman mühendislerine, ziraat mühendislerine, eczacılara, doktorlara ve biyologlara yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirmektir.


Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

Ormancılık ve Orman Ürünleri  Programının müfredat planı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletme ormanlarında, tıbbi ve aromatik bitkileri işleyen özel sektörde ve özel süs bitkisi işletmelerinde ihtiyaç duyulan ara elemanlar (teknikerler) için gerekli, teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır.


Gereken Nitelikler

Bu programa alınacak öğrencilerin;

" Doğa sevgisi olan,

" Alerjik rahatsızlığı olmayan,

" Arazide çalışabilen,

" Bedence sağlam ve dayanıklı,

" Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

" Botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,

kişiler olmaları gerekmektedir.


Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını, bitirenlere "Ön Lisans Diploması" verilir.


Mezunların Çalışma Alanları

Ormancılık ve Orman Ürünleri Mezunları, özellikle odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı özel veya kamu sektörü işletmelerinde, TC Tarım ve Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde, teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, potansiyel bitkisel kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi bağlamında hazırlanacak projelerde, özellikle arazi aşamalarını oluşturan etüt ve envanter çalışmalarını üstlenebilirler.


Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Ormancılık ve Orman Ürünler Mezunları;

Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde,

Odun dışı orman ürünlerinin üretiminde, yetiştirilmesinde ve pazarlanmasında,

Odun dışı orman ürünlerinin envanterinde,

Kamu ve özel sektöre ait ormancılık ilişkili diğer faaliyetlerin yönetiminde çalışabilmektedir.


Kazanç

Ormancılık ve Orman Ürünleri Mezunları, kamu ve özel sektörde, özellikle son yıllarda şiddetle ihtiyaç duyulan, orman ürünleri ve odun dışı orman ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi alanında aranan elemanlardır. Kendi işletmesini kurma olanağı da olan Ormancılık ve Orman Ürünleri Mezunlar, özel sektörde de görev alabilirler. Özel sektörde ücret, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa şartlarına göre belirlenmektedir.


İş Bulma İmkanı

Ormanların çok amaçlı fonksiyonları arasında, odun dışı orman ürünlerinin hizmet ve faydalarının giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, Ormancılık ve Orman Ürünleri Mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektör işletmelerinde, bu konuda yetişmiş ara eleman bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye'nin her yerinde çalıştırılabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yoktur.


Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıkları taktirde, Orman, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkanına sahiptir.