Programın Amacı:

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı'nın amacı; öncelikle, envanter, planlama, koruma ekseninde yaban hayatı faaliyetlerinin bilimsel bir temele dayanarak yapacak; ayrıca, TC Tarım ve Orman Bakanlığının sık sık gündeme getirdiği bu özel konuda çalışan orman mühendislerine, ziraat mühendislerine ve biyologlara yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirmektir.


Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

Avcılık ve Yaban Hayatı Programının müfredat planı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletme ormanlarında, tıbbi ve aromatik bitkileri işleyen özel sektörde ve özel süs bitkisi işletmelerinde ihtiyaç duyulan personel için gerekli, teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır.


Gereken Nitelikler

Bu programa alınacak öğrencilerin;

" Doğa sevgisi olan,

" Alerjik rahatsızlığı olmayan,

" Arazide çalışabilen,

" Bedence sağlam ve dayanıklı,

" Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

" Yaban hayvanlarına ilgili ve bu alanda başarılı,

kişiler olmaları gerekmektedir.


Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

Avcılık ve Yaban Hayatı Programını, bitirenlere "Ön Lisans Diploması" verilir.


Mezunların Çalışma Alanları

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Mezunları, özellikle yaban hayatı ve ormancılık konularında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü işletmelerinde, TC Tarım ve Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde, teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, yaban hayatı kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi bağlamında hazırlanacak projelerde, özellikle arazi aşamalarını oluşturan etüt, envanter ve planlama çalışmalarını üstlenebilirler.


Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Avcılık ve Yaban Hayatı Mezunları;

Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde,

Yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilir planlanmasında,

Yaban hayvanlarının envanterinde,

Kamu ve özel sektöre ait ormancılıkla ilişkili diğer faaliyetlerin yönetiminde çalışabilmektedir.


Kazanç

Avcılık ve Yaban Hayatı Mezunları, kamu ve özel sektörde, özellikle son yıllarda şiddetle ihtiyaç duyulan, orman ürünleri ve odun dışı orman ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi alanında aranan elemanlardır. Kendi işletmesini kurma olanağı da olan Avcılık ve Yaban Hayatı Mezunlar, özel sektörde de görev alabilirler. Özel sektörde ücret, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa şartlarına göre belirlenmektedir.


İş Bulma İmkanı

Ormanların çok amaçlı fonksiyonları arasında, odun dışı orman ürünleri ve yaban hayatı unsurlarının hizmet ve faydalarının giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, Avcılık ve Yaban Hayatı Mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektör işletmelerinde, bu konuda yetişmiş ara eleman bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye'nin her yerinde çalıştırılabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yoktur.


Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıkları taktirde, Orman, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkanına sahiptir.