İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amacı; üretim ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işçilerin sağlıkları ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri problemlerin en aza indirilebilmesini sağlamak ve aynı zamanda tüm imalat ve üretim süreçlerindeki faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yapılabilmesine ortam hazırlayarak risklerin minimize edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda; 

  • Sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması,
  • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,
  • Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
  • Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karının arttırılması amaçlanır.

Programda verilen eğitim ile endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrenciler; 

  • İşyeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim,
  • Felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen,
  • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
  • Risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen,
  • Çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış hale gelecektir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programında eğitim süresi 2 yıldır. İsteyen öğrenciler sınavsız Açık Öğretim Fakültesi, sınavla diğer fakültelerin ilgili bölümlerinde  lisans tamamlamaları yapabilirler. Bu programdan mezun olanlar Meslek Elemanı unvanını kazanırlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve İş güvenliği meslek elemanı ünvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yetenekleriyle bağlantılı olarak yönetici pozisyonlarında çalışırlar.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerden hareketle; meslek yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programının iş hayatına ve ekonomisine yüksek katkı sağlamakta ve mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmelerinde olanaklar sunmaktadır.