Programın amacı

Ekoturizm kavramına hakim, ekoturizmin özelliklerini, ilkelerini, kriterlerini bilen, ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerlerinin turizm amaçlı değerlendirilmesi için koruma değerlerinin ortaya konulması noktasında donanımlı, çevreye duyarlı ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Programİçeriği

Ders İle İlgili Genel Bilgiler Ekoturizm Tanımı ve İlgili Kavramlar Ekoturizmin Tarihi Gelişimi Ekoturizmin Faydaları/Ekoturizmin Özellikleri Ekoturizmin Kriterleri/Ekoturizmin İlkeleri Ekoturizmin Sektörel ve Sosyal Yapısı/Ekoturizm Endüstrisi Dünyada Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi/Türkiye'de Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi Ekoturizm Planlaması Ekoturizm Etkinliklerinin Sınıflandırılması Ekoturizm ve Korunan Alanlar Ekoturizmin Etkileri/Çevresel Boyutu/Toplumsal ve Kültürel Etkisi T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizmin Çeşitlendirilmesine Yönelik Projeleri Dünyadaki Ekoturizm Uygulamaları

 

Program Çıktıları

Ekoturizm ve İlgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaklar

Ekoturizmin faydaları, özellikleri, kriterleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

Ekoturizmin endüstrisinin sosyal ve sektörel yapısı hakkında bilgilenmiş olacaklar

Dünyada ve Türkiye'de Ekoturizm Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklar

Ekoturizm Planlaması ile ilgili süreçleri öğrenecekler

 

Program Kazanımları

Sürdürülebilir Turizm ve Eko Turizme ilişkin kavramları bilir.

Sürdürülebilir Turizm ve Eko Turizmin özelliklerini tanır.

Eko turizmin sürdürülebilir turizm için iyi bir alternatif olduğunu bilir.

Koruma alanlarının bu turizm ve ülke kalkınması açısından önemini analiz edebilir.

Koruma alanlarının ve Eko turizmin sorunlarını tanır ve çözümler üretebilir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar “Ön Lisans Diploması” ve “Meslek Elemanı ünvanını” almaya kazanırlar. Önlisans alımlarının geçerli olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilir. Alanıyla ilgili özel sektördeki firmalarda çalışabilir ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir.