Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; sanayi ve ticaret işletmeleri ve mali kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirerek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Muhasebe programında eğitim süresi 2 yıldır. Bu programdan mezun olanlar 4 yıllık Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajını tamamladıkları takdirde, Serbest Muhasebeci unvanını alırlar. Bağımsız olarak serbest muhasebecilik de yapabilirler. Bu programdan mezun olanlar Meslek Elemanı unvanını kazanırlar. Mezunlar İİBF işletme bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Aranan Özellikler
Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması; matematik, sosyoloji, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir.
Bir muhasebe elemanı, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personel ve halkla ilişkiler içinde olduğundan sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla temasta bulunmaktan hoşlanması gereklidir.

Mezunların Kazandıklar Unvan ve Yaptıkları İşler
Muhasebe eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve Muhasebe meslek elemanı ünvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yetenekleriyle bağlantılı olarak yönetici pozisyonlarında çalışırlar.
Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.