Dr. Ferdi AKBIYIK hocamızın yeni kitabı yayımlandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kitap Hakkında:

Helal Gıda ve Tüketici Davranışları

Helal Sertifika Algısının Satın Alma Tarzıyla İlişkisi

Tüketici davranışları bireysel müşterilerin, grupların veya kuruluşların gereksinim ve isteklerini karşılamak için fikirleri, malları ve hizmetleri nasıl seçtiklerini, satın aldıklarını, kullandıklarını ve elden çıkardıklarını incelemektedir. Zira tüketiciler bir fikri, ürünü veya hizmeti hem bireysel hem de sosyal faktörlerin etkisiyle satın alma kararını verir. Tüketici davranışlarını etkileyen sosyokültürel, kişisel ve psikolojik faktörler, pazarlama faaliyetlerini ve satış arttırıcı çabaları etkileyen başlıca faktörlerdir.

Tüketicilerin satın alma tarzlarına etki eden faktörlerden biri de kültür ögesinin bir parçası olan dini inançlardır. Her din, mensuplarına çeşitli konularda kısıtlamalar getirmektedir. Bu durum tüketicilerin ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları bilgiler doğrultusunda ürünleri sertifikalama işlemleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, İslami usullere uygunluğu gösteren “helâl sertifika”lar özellikle dindar olan Müslüman tüketiciler için çok etkili bir bilgi kaynağıdır. Dünya genelinde yaklaşık iki milyar Müslümanı ilgilendiren ve yaklaşık dört trilyon dolara ulaşan sektör, işletmeler için çok önemli bir pazardır.

Bu çalışmada, tüketicilerin satın alma tarzlarıyla helâl sertifika algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için toplamda 558 katılımcıyla yapılan çalışmadan elde edilen veriler, SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, katılımcıların demografik karakteristikleri ile satın alma tarzları ve helâl sertifika algıları arasındaki ilişkilere dair bulgulara kapsamlı bir biçimde yer verilmiştir.