15 Ağustos 2018 Çarşamba

*** Ulaşmak İçin Tıklayınız

4952 defa okundu

Programın Amacı:
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'nın amacı; öncelikle, giderek önem kazanan odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı işletmeciliği, bilimsel bir temele dayanarak yapacak; ayrıca, TC Çevre Orman Bakanlığının sık sık gündeme getirdiği bu özel konuda çalışan orman mühendislerine, ziraat mühendislerine, eczacılara, doktorlara ve biyologlara yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar
Odun Dışı Orman Ürünleri Programının müfredat planı, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletme ormanlarında, tıbbi ve aromatik bitkileri işleyen özel sektörde ve özel süs bitkisi işletmelerinde ihtiyaç duyulan ara elemanlar (teknikerler) için gerekli, teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Gereken Nitelikler
Odun Dışı Orman Ürünleri Programına, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, botanik ve ziraat bölümlerinden öğrenci alınmasının uygun olacağı MEB ve YÖK'e bildirilmiştir. Bu yıl açılması planlanan Orman Meslek Liseleri mezun verdiğinde bu bölümden de öğrenci alınması uygundur. Bu programa alınacak öğrencilerin;
" Doğa sevgisi olan,
" Alerjik rahatsızlığı olmayan,
" Arazide çalışabilen,
" Bedence sağlam ve dayanıklı,
" Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
" Botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı
kişiler olmaları gerekmektedir.

Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını, bitirenlere "Ön Lisans Diploması ve "Odun Dışı Orman Ürünleri Teknikeri" unvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları
Ormancılık ve Orman Ürünleri Teknikerleri, özellikle odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı özel veya kamu sektörü işletmelerinde, TC Çevre ve Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde, teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, potansiyel bitkisel kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi bağlamında hazırlanacak projelerde, özellikle arazi aşamalarını oluşturan etüt ve envanter çalışmalarını üstlenebilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler
Odun Dışı Orman Ürünleri Teknikerleri,
" Odun dışı orman ürünlerinin üretiminde, yetiştirilmesinde ve pazarlanmasında çalışır.
" Odun dışı orman ürünlerinin envanterini yapar.
" Kamu ve özel sektöre ait odun dışı orman ürünleri habitatlarının yönetiminde çalışır.
" Dış ve iç ticarete konu olan odun dışı orman ürünlerinin standardizasyonunda ve kalite kontrolünde görev alır.

Kazanç
Ormancılık ve Orman Ürünleri Teknikerleri, kamu ve özel sektörde, özellikle son yıllarda şiddetle ihtiyaç duyulan, odun dışı orman ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi alanında aranan elemanlardır. Kendi işletmesini kurma olanağı da olan Odun Dışı Orman Ürünleri Teknikerleri, özel sektörde de görev alabilirler. Özel sektörde ücret, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa şartlarına göre belirlenmektedir.

İş Bulma İmkanı
Ormanların çok amaçlı fonksiyonları arasında, odun dışı orman ürünlerinin hizmet ve faydalarının giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, Ormancılık ve Orman Ürünleri Teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektör işletmelerinde, bu konuda yetişmiş ara eleman bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye'nin her yerinde çalıştırılabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yoktur.

Mesleğin Geleceği
Bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıkları taktirde, Orman, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkanına sahiptir.

DERS NOTLARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

AKADEMİK KADRO

İDARİ KADRO

DÖKÜMANLAR

AKTS

İLETİŞİM

Adres: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Birlik mah. Atatürk Caddesi Sütçüler / Isparta

Posta kodu: 32950

Telefon: 0 246 351 29 00

Belgegeçer: 0 246 351 29 01

Elektronik posta: sutculermyo@sdu.edu.tr